Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

KONKURS 2018/19

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 18 listopada 2016 roku. Do Programu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, doktoranckie oraz specjalności, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego. Gala Finałowa Programu odbędzie się w marcu 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim, w zabytkowych murach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
 
Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Nasz Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  

Polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W I edycji naszego Programu (2015/2016) certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskało ponad 80 kierunków studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity. Warto dołączyć do tego grona – klubu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce!

Nadany przez Fundację Znak Jakości „Studia z Przyszłością” stanowi cenny atut marketingowy pozwalający wyróżnić się na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i budować wizerunek certyfikowanego kierunku jako nowoczesnego, innowacyjnego, atrakcyjnego dla kandydatów na studia, dobrze odpowiadającego na wyzwania rynku pracy. Posiadanie akredytacji pomaga skutecznie promować kierunek i potwierdzać najwyższą jakość studiów, rekrutować kandydatów na studia, pozyskiwać partnerów w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz podnosić prestiż oferowanego w uczelni wykształcenia.

I edycja Programu „Studia z Przyszłością” zakończyła się wielkim sukcesem. Wyróżniliśmy tak prestiżowe i znakomite kierunki, jak m.in. „Dziennikarstwo” na Uniwersytecie Wrocławskim, „Informatyka przemysłowa” na Politechnice Śląskiej, „Geoinformatyka” na Politechnice Warszawskiej czy „Prawo” w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. W mediach całej Polski ukazało się blisko 1 tys. publikacji na temat kierunków wyróżnionych w Programie „Studia z Przyszłością”, co przełożyło się na sukces marketingowy tych kierunków i wyniki rekrutacji na studia. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” z dumą prezentują na swoich stronach internetowych i w informatorach dla kandydatów na studia najlepsze wydziały i katedry polskich szkół wyższych: uniwersytetów, politechnik, akademii i uczelni niepublicznych. Uroczysta Gala wręczenia certyfikatów przyznanych w I edycji odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, a jej Gośćmi Honorowymi byli prof. Jan Wojtyła, były Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W Programie „Studia z Przyszłością” wykorzystamy nasze najlepsze doświadczenia zdobyte w toku realizacji Konkursu „Uczelnia Liderów”, który z powodzeniem organizujemy od 2011 roku. „Uczelnia Liderów” pozostanie w ofercie Fundacji i będzie Konkursem, w którym oceniamy uczelnie jako całość – kompleksowość ich oferty edukacyjnej, umiejętność współpracy z pracodawcami, działalność uczelnianych biur karier czy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Program „Studia z Przyszłością” to natomiast propozycja zupełnie nowa, dzięki której akredytować będziemy programy i kierunki studiów, a nie uczelnie rozumiane całościowo (instytucjonalnie).  


Więcej informacji:

Folder informacyjny II edycji Programu - pobierz!

Jak się zgłosić do II edycji Programu? - kliknij!

Regulamin - pobierz!


 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: