Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Etapy i terminy

-do 14 grudnia 2018 roku - przyjmowanie zgłoszeń konkursowych w IV edycji "Studiów z Przyszłością"

-do 5 marca 2019 roku - ocena zgłoszeń konkursowych przez Komisję Ekspercką

-do 20 marca 2019 roku - poinformowanie uczestników Konkursu o wynikach akredytacji

-kwiecień 2019 roku - Gala Finałowa i wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: