Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Etapy i terminy

-do 18 listopada 2016 roku - przyjmowanie zgłoszeń konkursowych

-do 5 marca 2017 roku - ocena zgłoszeń konkursowych przez Komisję Ekspercką

-do 10 marca 2017 roku - poinformowanie uczestników Konkursu o wynikach akredytacji

-kwiecień 2017 roku - Gala Finałowa i wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych - Pałac Tyszkiewiczów – Potockich w Warszawie (campus Uniwersytetu Warszawskiego).    
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: