Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Cele Programu

- promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,

-promocja kierunków studiów dostosowanych do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,

-wyróżnianie kierunków studiów prowadzonych przez uczelnie w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,

-promocja nowoczesnych metod dydaktycznych oraz unikatowych metod ewaluacji efektów kształcenia,

-wspieranie uczelni i ich jednostek organizacyjnych inwestujących w najwyższą jakość edukacji,

-upowszechnianie osiągnięć uczelni akredytowanych w Programie „Studia z Przyszłością”,

-kreowanie powiązań pomiędzy sektorem akademickim a środowiskami gospodarczymi,

-wspieranie procesu budowania gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: