Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo kujawsko-pomorskie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 
Kierunki: 1) Business Controlling – studia podyplomowe; 2) Management – studia II stopnia
 
 
Wydział Filologiczny
 
Kierunek: Lingwistyka praktyczna i copywriting – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: