Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Wydział Humanistyczny
 
Architektura informacji – studia I stopnia
 
Wydział Chemii
 
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej –specjalność na kierunku: chemia I stopnia
Technologie fotoniczne i światłowodowe – specjalność na kierunku: chemia II stopnia

Wydział Filozofii i Socjologii
 
Filozofia i etyka – studia podyplomowe
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 
Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: