Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo lubelskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
Wydział Nauk Społecznych
 
Kierunki: 1) Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego; 2) Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego; 3) Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych; 4) Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej.
 
 
Wydział Teologii
 
Kierunek: Praca socjalna – studia I stopnia
 
 
Wydział Nauk Humanistycznych
 
Kierunek: Filologia romańska – studia II stopnia
 
 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Wydział Artystyczny
 
Kierunek: Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym – studia podyplomowe
 
 
Wydział Zamiejscowy w Puławach
 
Kierunek: Chemia techniczna – studia I stopnia
 
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 
Kierunek: Geoinformatyka – studia I stopnia


Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Kierunek: Ratownictwo medyczne – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: