Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo mazowieckie

Collegium Civitas w Warszawie
 
Kierunki: 1) Menedżer CSR – studia podyplomowe; 2) Socjologia ze specjalnością „Komunikacja zintegrowana - reklama, public relations, branding” – studia podyplomowe
 
 
Politechnika Warszawska
 
Wydział Geodezji i Kartografii
 
Kierunek: Geoinformatyka – studia I stopnia
 
 
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 
Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa – studia I i II stopnia
 
 
Wydział Inżynierii Materiałowej
 
Inżynieria materiałowa – studia I stopnia
 
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 
Kierunek: Gastronomia i hotelarstwo – studia I stopnia
 
 
Wydział Nauk o Żywności
 
Kierunek: Bezpieczeństwo żywności – studia I stopnia
 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
Kierunek: Inżynieria danych – Big Data – studia podyplomowe
 
 
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 
Kierunki: 1) Filozofia – studia II stopnia, 2) Psychologia – studia jednolite magisterskie
 
 
Uniwersytet Warszawski
 
Wydział Pedagogiczny
 
Kierunki: 1) Andragogika – studia I i II stopnia; 2) Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
 
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Kierunki: 1) Prawo finansowe i skarbowość – studia II stopnia; 2) Humanitarian Action – studia II stopnia
 
 
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 
Kierunek: Nauczanie języków obcych – studia I stopnia
 
 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie pod auspicjami PAN
 
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
 
Kierunek: Informatyczne techniki zarządzania – studia I stopnia
 
 
Wydział Informatyki
 
Kierunki: 1) Grafika – studia I stopnia; 2) Informatyka – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: