Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo mazowieckie

Uczelnia Łazarskiego
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego
 
Lean Management – studia podyplomowe
Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 – studia podyplomowe
MBA w ochronie zdrowia – studia podyplomowe
 
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 
Filozofia – studia II stopnia
Psychologia – studia jednolite magisterskie
Ochrona środowiska – studia II stopnia
 
Wydział Teologiczny
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia
 
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 
Biologia – studia II stopnia w języku angielskim
Biologia – studia II stopnia
Inżynieria środowiska – studia II stopnia
 
 
Uniwersytet Warszawski
 
Wydział Chemii
 
Chemia – studia I stopnia
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe – studia I stopnia
 
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia I stopnia
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia II stopnia
 
 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 
Wydział Pedagogiczny
 
Pedagogika – studia I stopnia
 
 
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Lotnictwo – studia I stopnia
Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej – studia podyplomowe
 
 
Politechnika Warszawska
 
Wydział Zarządzania
 
Zarządzanie – studia I stopnia
 
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
Inżynieria i gospodarka wodna – studia I stopnia
 
 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
Inżynieria danych - Big Data – studia podyplomowe
 
 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
 
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 
Neurologopedia profilowana – studia podyplomowe
 
 
Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
 
Wydział Rehabilitacji
 
Psychologia medyczna – studia I stopnia
 
 
WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
 
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
 
Administracja – studia I stopnia
Patronat honorowy:

Patronat medialny: