Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo opolskie

Uniwersytet Opolski
 
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 
Kierunek: Europa Master – specjalność na kierunku politologia – studia II stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: