Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo podkarpackie

Uniwersytet Rzeszowski
 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 
Kierunek: Systemy diagnostyczne w medycynie – studia I stopnia
 
 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
 
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
 
Kierunek: Administracja/Zarządzanie – studia I stopnia
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: