Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo podlaskie

Politechnika Białostocka
 
Wydział Mechaniczny
 
Kierunek: Automatyka i robotyka – studia I stopnia
 
 
Wydział Zarządzania
 
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria usług – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: