Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo pomorskie

Akademia Morska w Gdyni
 
Wydział Nawigacyjny
 
Kierunek: Nawigacja – studia I stopnia
 
 
Politechnika Gdańska
 
Wydział Chemiczny
 
Kierunek: Chemia budowlana – studia I stopnia
 
 
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
 
Kierunek: Oceanotechnika – studia I i II stopnia
 
 
Uniwersytet  Gdański
 
Wydział Historyczny
 
Kierunek: Krajoznawstwo i turystyka historyczna – studia I stopnia
 
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 
Kierunki: 1) Informatyka – studia I stopnia; 2) Matematyka Ekonomiczna - specjalność na kierunku Matematyka – studia I stopnia; 3) Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych – studia podyplomowe
 
 
Wydział Prawa i Administracji / Wydział Zarządzania
 
Kierunki: 1) Podatki i doradztwo podatkowe – studia I stopnia; 2) Podatki i doradztwo podatkowe – studia II stopnia
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: