Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo pomorskie

Uniwersytet Gdański
 
Wydział Biologii
 
Biologia medyczna – studia I stopnia
Biologia medyczna – studia II stopnia
 
Wydział Chemii
 
Biznes chemiczny – studia I stopnia
Interdyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie pn. „International Ph. D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM)
 

Politechnika Gdańska
 
Wydział Zarządzania i Ekonomii
 
Analityka gospodarcza – studia I stopnia
Analityka gospodarcza – studia II stopnia
 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 
Inżynieria danych – studia I stopnia
Systemy wbudowane – specjalność uzupełniająca na studiach II stopnia
 
Wydział Architektury
 
Architektura – studia I stopnia
Architektura – studia II stopnia
 
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 
Automatyka i robotyka – studia II stopnia
Elektrotechnika – studia II stopnia
 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 
Inżynieria danych- Data Science – studia podyplomowe
Nanotechnologia – studia II stopnia
Geometria i grafika komputerowa - specjalność na kierunku studiów: matematyka II stopnia
 
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
 
Oceanotechnika – studia doktoranckie na kierunku: budowa i eksploatacja maszyn
 
Wydział Chemiczny
 
Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: