Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo śląskie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały – studia I stopnia
 
 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
Wydział Zarządzania i Transportu
 
Zarządzanie/ Management – studia II stopnia w języku angielskim
 
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 
Optometria - studia podyplomowe kwalifikacyjne
 
 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 
Farmacja – studia jednolite magisterskie
 
 
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – studia I stopnia
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – studia II stopnia
 
 
Politechnika Śląska
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 
Inżynieria produkcji – studia I stopnia
 
 
Wydział Transportu
 
Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób – studia podyplomowe
Patronat honorowy:

Patronat medialny: