Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo śląskie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 
Wydział Pedagogiczny
 
Kierunek: Praca socjalna – studia I stopnia
 
 
Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
Wydział Zarządzania i Transportu
 
Kierunek: Transport – studia I stopnia
 
 
Politechnika Śląska
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 
Kierunek: Informatyka przemysłowa – studia I stopnia
 
 
Wydział Transportu
 
Kierunek: Przewoźnik drogowy- logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób – studia podyplomowe
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: