Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo świętokrzyskie

Politechnika Świętokrzyska
 
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
 
Kierunek: Inżynieria danych – studia I stopnia
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: