Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo świętokrzyskie

Politechnika Świętokrzyska
 
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 
Mechanika i budowa maszyn – studia I stopnia
Mechanika i budowa maszyn – studia II stopnia
Patronat honorowy:

Patronat medialny: