Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo warmińsko-mazurskie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Wydział Nauki o Żywności
 
Gastronomia-sztuka kulinarna – studia I stopnia
 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
Inżynieria informacji - studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: