Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo warmińsko-mazurskie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 
Kierunki: 1) Rolnictwo – studia I i II stopnia; 2)Architektura krajobrazu – studia I stopnia; 3) Leśnictwo – studia I stopnia; 4) Ochrona środowiska – studia I i II stopnia
 
 
Wydział Humanistyczny
 
Kierunek: Analiza i kreowanie trendów – studia I stopnia


 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: