Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo wielkopolskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Wydział Matematyki i Informatyki
 
Przetwarzanie danych -Big Data – studia podyplomowe
 
Wydział Biologii
 
Biologia – studia II stopnia
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Zarządzanie i prawo w biznesie – studia I stopnia
Zarządzanie i prawo w biznesie – studia II stopnia
Prawo- studia jednolite magisterskie prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 
Wydział Studiów Edukacyjnych
 
Pedagogika – studia I stopnia
Pedagogika specjalna – studia I stopnia
 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
Wydział Ekonomii
 
Kierunek prawno-ekonomiczny – studia I stopnia prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
 
Inżynieria i gospodarka wodna – studia I stopnia
Patronat honorowy:

Patronat medialny: