Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo wielkopolskie

Collegium Da Vinci w Poznaniu
 
Wydział Nauk Społecznych
 
Kierunki: 1) Mediaworking – studia I stopnia; 2) Edukacja prorozwojowa – studia I stopnia; 3) Zarządzanie kreatywne – studia I stopnia; 4) Zarządzanie kreatywne – studia I stopnia
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 
Instytut Politechniczny
 
Kierunek: Elektrotechnika – studia I stopnia
 
 
Politechnika Poznańska
 
Wydział Informatyki
 
Kierunki: 1) Automatyka i robotyka – studia I stopnia; 2) Informatyka – studia I stopnia
 
 
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
 
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 
Kierunek: Geoinformacja - studia I stopnia
 
 
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 
Kierunek: Zarządzanie państwem - studia I stopnia
 
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Kierunek: Prawo, prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą – studia jednolite magisterskie
 
 
Wydział Nauk Społecznych
 
Kierunek: Etyka nauczycielska – studia podyplomowe
 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
Wydział  Lekarski II
 
Kierunki: Protetyka słuchu – studia II stopnia; Estetyka twarzy - studia podyplomowe
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: