Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Lider Jakości Kształcenia

Andragogika (studia II stopnia)                                                               
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski
 
Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego                                       
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
Studia podyplomowe: Menedżer CSR                                                                           
Collegium Civitas
 
Nawigacja (studia I stopnia)                                                                                   
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Gdyni
 
Podatki i doradztwo podatkowe (studia II stopnia)                                                     
Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
 
Prawo finansowe i skarbowość (studia II stopnia)                                                    
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
 
Studia azjatyckie (studia I stopnia)                                                                                 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
 
Automatyka i robotyka (studia I stopnia)         
                                    
Wydział Mechaniczny
Politechnika Białostocka
 
Bezpieczeństwo żywności (studia I stopnia)   
                                         
Wydział Nauk o Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia)    
                                    
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe (studia I stopnia)              
Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
 
Inżynieria chemiczna i procesowa (studia I stopnia)    
                                
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechnika Warszawska
 
Marketing i komunikacja rynkowa (studia I stopnia)

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                                                         
 
Prawo                                                                                                                          
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prawo                                                                                                                                              
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
 
Psychologia                                                                                                                           
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Psychologia                                                                                                                          
Instytut Psychologii
Uniwersytet Jagielloński
 
Zarządzanie państwem (studia I stopnia)       
                                                                          
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Informatyczne techniki zarządzania (studia I stopnia)
                                                    
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: