Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Lider Jakości Kształcenia

Uczelnia Łazarskiego
Lean Management (studia podyplomowe)
 
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biologia (studia II stopnia)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział Studiów Edukacyjnych               
Pedagogika specjalna (studia I stopnia)
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Towaroznawstwo (studia I stopnia)
 
Wydział Finansów i Prawa     
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bankowość  i zarządzanie ryzykiem (studia II stopnia)
 
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie           
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia)
 
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku         
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Biologia (studia II stopnia)
 
Wydział Chemii         
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
Specjalność na kierunku: chemia (studia I stopnia)   
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Gospodarka przestrzenna (studia I stopnia)
 
Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie     
Dietetyka (studia I stopnia)
 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Farmacja (studia jednolite magisterskie)
 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        
Inżynieria informacji (studia I stopnia)
  
Wydział Zarządzania i Dowodzenia  
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Lotnictwo (studia I stopnia)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Ekologiczne źródła energii (studia II stopnia)
 
Wydział Architektury 
Politechnika Gdańska
Architektura (studia I stopnia)
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Produkcja i bezpieczeństwo żywności (studia I stopnia)
 
Wydział Nauk Stosowanych  
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Psychologia (jednolite studia magisterskie)
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: