Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Laur Innowacji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zarządzanie i prawo w biznesie (studia I stopnia)
 
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Prawo (studia jednolite magisterskie)
 
Wydział Biologii                Uniwersytet Gdański
Biologia medyczna (studia I stopnia)
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Filozofia (studia II stopnia)
 
Uniwersytet Warszawski            
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (studia I stopnia)
 
Wydział Nauk Społecznych        
Uniwersytet Wrocławski            
Zarządzanie projektami społecznymi (studia I stopnia)
 
Wydział Pedagogiczny 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie     
Pedagogika (studia I stopnia)
 
Wydział Artystyczny     
Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi
Produkcja i realizacja muzyki
Specjalność na kierunku: Kulturoznawstwo (studia I stopnia)
 
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska         
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ekologiczne źródła energii (studia II stopnia)
 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska
Inżynieria danych - Data Science (studia podyplomowe)
 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności          
Politechnika Łódzka      
Technologia kosmetyków (studia II stopnia)
 
Wydział Transportu       
Politechnika Śląska        
Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób
Studia podyplomowe
 
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Politechnika Wrocławska
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn (studia podyplomowe)
 
Wydział Podstawowych Problemów Techniki   
Politechnika Wrocławska
Inżynieria biomedyczna (studia I stopnia)
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska   
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie            
Inżynieria i gospodarka wodna (studia I stopnia)
 
Kolegium Analiz Ekonomicznych             
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie              
Inżynieria danych - Big Data (studia podyplomowe)
 
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania   
Administracja (studia I stopnia)
Patronat honorowy:

Patronat medialny: