Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Laur Innowacji

Geoinformacja (studia I stopnia)                                                             
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Informatyka przemysłowa (studia I stopnia)                                               
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
 
Management (studia II stopnia)                                                                       
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Analiza i kreowanie trendów (studia I stopnia)                                           
Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Automatyka i robotyka (studia I stopnia)                                                 
Wydział Informatyki
Politechnika Poznańska
 
E-gospodarka przestrzenna (studia II stopnia)                                                  
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński
 
Studia podyplomowe: Estetyka twarzy  
                                                                
Wydział Lekarski II
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Krajoznawstwo i turystyka historyczna (studia I stopnia)                                        
Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
 
Transport (studia I stopnia)  
                                                                         
Wydział Zarządzania i Transportu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
Zarządzanie i inżynieria usług (studia I stopnia)                                                                 
Wydział Zarządzania
Politechnika Białostocka
 
Zarządzanie kreatywne (studia I stopnia)  
                                                                        
Wydział Nauk Społecznych
Collegium Da Vinci
 
 
 
 
 
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: