Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. dolnośląskie

Wydział Nauk o Żywności
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Biotechnologia
 
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Informatyka
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Inżynieria zarządzania
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Politechnika Wrocławska
 
Profil praktyczny
Studia podyplomowe
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn
 
Kierunek akredytowany po raz drugi
Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska Profil praktyczny
Studia podyplomowe
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych
Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska Profil ogólnoakademicki
Profil praktyczny
Studia I stopnia
Mechanika i budowa maszyn-  studia dualne
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Inżynieria kwantowa
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Inżynieria biomedyczna
Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Biotechnologia
Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia II  stopnia
Biotechnologia
Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Inżynieria materiałowa
Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia II  stopnia
Inżynieria materiałowa
Patronat honorowy:

Patronat medialny: