Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. lubelskie

Wydział Filozofii
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Kognitywistyka
Wydział Chemii
 
 
 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Profil ogólnoakademicki
 
Specjalność na kierunku chemia: Chemia kryminalistyczna
Wydział Zamiejscowy w Puławach
 
 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Profil praktyczny
Studia I stopnia
Agrochemia
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
 
Wyższa Szkoła Oficerskich Sił Powietrznych Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska
 
Profil praktyczny
Studia I stopnia
Marketing i komunikacja rynkowa
 
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: