Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. łódzkie

Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Profil ogólnoakademicki
 
Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna: Regionalne analizy ekonomiczne
Wydział Filologiczny
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki Profil praktyczny
Studia I stopnia
Lingwistyka dla biznesu
Wydział Artystyczny
 
Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Profil praktyczny
Studia I stopnia
Taniec
Wydział Artystyczny
 
Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Grafika
Wydział Humanistyczny Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechnika Łódzka Profil ogólnoakademicki Specjalność na kierunku fizyka techniczna: Optoelektronika
 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Organizacji Zarządzania
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Wydział Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa pracy
kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka Profil ogólnoakademicki Specjalność na kierunku inżynieria środowiska: Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
Wydział Biotechnologii Politechnika Łódzka Profil praktyczny
Studia II stopnia
Technologia kosmetyków
Patronat honorowy:

Patronat medialny: