Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. mazowieckie

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelnia Łazarskiego Profil praktyczny
Studia podyplomowe
Neuro-Przywództwo
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelnia Łazarskiego Profil praktyczny
Studia podyplomowe
Organizacja zarządzania badaniami klinicznym
Centrum
Kształcenia Podyplomowego
 
 
 
Uczelnia Łazarskiego
 
Profil praktyczny
 
Studia podyplomowe
 
Prawo lotnicze
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Historia
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Historia sztuki
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Historia sztuki
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Filozofia
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Filozofia
 
Kierunek akredytowany po raz drugi
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia doktoranckie
Filozofia
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia jednolite magisterskie
 
Psychologia
 
 
Kierunek akredytowany po raz drugi
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia doktoranckie
Psychologia
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Ochrona środowiska
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia podyplomowe
Bioetyka i prawo medyczne
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia podyplomowe
Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień
Centrum Studiów samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytet Warszawski Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytet Warszawski Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Ochrona środowiska
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytet Warszawski ogólnoakademicki
II stopień
Ochrona środowiska
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Specjalność na kierunku politologia: Infobrokering polityczny
 
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski Profil praktyczny
Studia I stopnia
Organizowanie rynku pracy
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych
 
Uniwersytet Warszawski Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Finance, Investments and Accounting
Wydział Chemii
 
Uniwersytet Warszawski Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Chemia
Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych
 
 
Uniwersytet Warszawski Studia podyplomowe dla nauczycieli Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Architektury
 
 
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Architektura
Wydział Inżynierii i Zarządzania Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Kosmetologii
 
 
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Profil praktyczny
Studia I stopnia
 
Kosmetologia
Wydział Kosmetologii Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Profil praktyczny
Studia II stopnia
Kosmetologia
Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Analiza danych- Big Data
Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Profil praktyczny
Studia podyplomowe
Inżynieria danych- Big Data
Kierunek akredytowany po raz drugi
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Leśny
 
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Leśnictwo
Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Technologia żywności i żywienia człowieka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Automatyka i robotyka
Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska
 
Profil praktyczny
Studia I stopnia
Geoinformatyka
 
Kierunek akredytowany po raz drugi
Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Zarządzanie i  inżynieria   produkcji
Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska

 
Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Zarządzanie i  inżynieria   produkcji
Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Profil praktyczny
 
Informatyczne techniki zarządzania
Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Profil ogólnoakademicki
 
Grafika
Patronat honorowy:

Patronat medialny: