Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. podkarpackie

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Profil praktyczny
 
Specjalność na kierunku mechanika i budowa maszyn: Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Profil ogólnoakademicki
Studia II  stopnia
Technologia chemiczna
Patronat honorowy:

Patronat medialny: