Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. podlaskie

Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Elektronika i telekomunikacja
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: