Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. świętokrzyskie

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Świętokrzyska Profil ogólnoakademicki
Studia I  stopnia
Transport
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Świętokrzyska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia II  stopnia
Transport
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Świętokrzyska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia I  stopnia
Automatyka i robotyka
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Świętokrzyska
 
Profil ogólnoakademicki
Studia II  stopnia
Automatyka i robotyka
Patronat honorowy:

Patronat medialny: