Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. warmińsko-mazurskie

Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Lingwistyka w biznesie
 
Wydział Prawa i Administracji
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Profil praktyczny
Studia I stopnia
Administracja i cyfryzacja
Patronat honorowy:

Patronat medialny: