Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. wielkopolskie

Wydział Fizyki UAM
 
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
 
Aplikacje Internetu Rzeczy
Wydział Prawa i Administracji
 
Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Profil ogólnoakademicki
Studia jednolite magisterskie
Prawo
 
Kierunek akredytowany po raz drugi
Wydział Prawa i Administracji UAM
 
Wydział Ekonomii UEP
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
 
Kierunek prawno-ekonomiczny
Wydział Prawa i Administracji
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil praktyczny
Studia I stopnia
 
Zarządzanie i prawo w biznesie
Wydział Prawa i Administracji
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil praktyczny
Studia II stopnia
 
Zarządzanie i prawo w biznesie
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil praktyczny
Studia I stopnia
 
Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil praktyczny
Studia II stopnia
 
Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil praktyczny
Studia I stopnia
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil praktyczny
Studia II stopnia
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Biologii
 
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Biotechnologia w języku angielskim / Biotechnology-Master studies
Wydział Studiów Edukacyjnych
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Pedagogika specjalna
Wydział Studiów Edukacyjnych
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Pedagogika
Wydział Studiów Edukacyjnych
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Pedagogika
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profil ogólnoakademicki
Studia podyplomowe
Zioła w profilaktyce i terapii
Patronat honorowy:

Patronat medialny: