Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. zachodniopomorskie

Wydział Budownictwa i Architektury
 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Projektowanie Architektury wnętrz i Otoczenia
Wydział Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Profil praktyczny
 
Informatyka
Patronat honorowy:

Patronat medialny: