Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński
 
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 
Diagnostyka sportowa – studia I stopnia
 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 
Wydział Nauk Stosowanych
 
Psychologia – studia jednolite magisterskie
 
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: