Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Laur Europejski

Wydział Filologiczny
Wydział Zarządzania     
Uniwersytet Łódzki       
Lingwistyka dla biznesu (studia I stopnia)
 
Wydział Chemii               
Uniwersytet Gdański
Interdyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie
International Ph. D. Programme
„Chemistry for Health and the Environment”

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
Relacje międzykulturowe (studia II stopnia)
 
Wydział Zarządzania i Transportu           
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej               
Zarządzanie/ Management (studia II stopnia)

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: