Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Kujawsko - pomorskie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 
Zoofizjoterapia – studia I stopnia
Zootechnika – studia I stopnia
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: