Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Wydział Humanistyczny

Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia I stopnia
Lingwistyka stosowana – studia I stopnia
Lingwistyka stosowana – studia II stopnia
 
 
Politechnika Lubelska
 
Wydział Budownictwa i Architektury
 
Remonty i konserwacja zabytków – specjalność na kierunku studiów: budownictwo II stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: