Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Warmińsko - mazurskie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
Geodesy and Geoinformatics – specjalność na kierunku studiów: geodezja i kartografia II stopnia
 
 
Państwowa Wyższa  Szkoła Zawodowa w Elblągu
 
Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
 
Informatyka – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: