Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

ORGANIZATOREM MERYTORYCZNYM KONKURSU JEST:
Fundacja

Trwa VI edycja Konkursu "Studia z Przyszłością" (2020/2021). Zapraszamy do uzyskania jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego. Jeśli chcą Państwo przyciągnąć kandydatów na studia! Jeśli zamierzają Państwo wyróżnić kierunek na rynku edukacyjnym i podkreślić, że studia odpowiadają na potrzeby pracodawców! Jeśli chcą Państwo uzyskać opinię ekspercką o prowadzonym kierunku, która pozwoli w przyszłości kształcić lepiej i efektywniej! Zachęcamy, by zgłosić kierunek / specjalność do naszego Konkursu! Aplikacje przyjmujemy w terminie do 11 grudnia 2020 r.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: