Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

ORGANIZATOREM MERYTORYCZNYM KONKURSU JEST:
Fundacja

WSPÓŁORGANIZATOREM I PARTNEREM KONKURSU JEST:
PRC

Zapraszamy do udziału w NOWEJ, 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji "Studia z Przyszłością" (2023/2024). Zachęcamy do uzyskania jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego. Jeśli zamierzają Państwo wyróżnić kierunek na rynku edukacyjnym i podkreślić, że studia odpowiadają na potrzeby pracodawców oraz oczekiwania studentów... Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać opinię ekspercką o prowadzonym kierunku, która pozwoli w przyszłości kształcić lepiej i efektywniej... Jeśli doceniają Państwo rolę akredytacji środowiskowych w budowaniu jakości i marki studiów... Zachęcamy, by zgłosić kierunek / specjalność do naszego Konkursu!

Aplikacje przyjmujemy w terminie do 15 grudnia 2023 r. (piątek)

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.
Patronat honorowy:

Patronat medialny: