Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Etapy i terminy


-do 15 lutego 2024 roku - poinformowanie uczestników Konkursu o wynikach akredytacji

-marzec 2024 roku - Gala Finałowa i wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: