Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Etapy i terminy


-do 30 stycznia 2021 roku - ocena merytoryczna zgłoszeń konkursowych przez Komisję Ekspercką

-do 15 lutego 2021 roku - poinformowanie uczestników Konkursu o wynikach akredytacji

-marzec 2021 roku - Gala Finałowa i wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych w Dworku Sosnowym w Warszawie.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: