Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

GALA FINAŁOWA

Gala Finałowa Konkursu to wyjątkowe wydarzenie – podniosła i prestiżowa uroczystość, podczas której wręczamy przyznane Certyfikaty Akredytacyjne, przedstawiamy Laureatów, zapraszamy na bankiet wydany na część Nagrodzonych, a ponadto zapewniamy naszym Gościom kontakt ze sztuką, albowiem Gali zawsze towarzyszy recital wyjątkowego artysty.
 
Gale Finałowe Konkursu odbywały się dotychczas w prestiżowych, historycznych miejscach – w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonie pod Warszawą (III i IV edycja), w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich Uniwersytetu Warszawskiego (I i II edycja) oraz w Pałacu Prymasowskim w Warszawie (VI edycja).
 
Gala 7. edycji Konkursu „Studia z Przyszłością” odbędzie się w Poznaniu w marcu 2022 roku.
 
Gala 6. edycji Konkursu odbyła się 25 czerwca w Warszawie. W jej trakcie menedżerowie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów prowadzonych przez polskie uczelnie odebrali Certyfikaty Akredytacyjne, przyznane za kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wysokimi standardami jakościowymi. W Koncercie Finałowym uczestniczyli Rektorzy, Dziekani, Dyrektorzy Instytutów, Katedr i Zakładów, reprezentujący szkoły wyższe z całej Polski. Laudacje dla Laureatów przygotowali i życzenia złożyli m.in.:
 
-Krystyna Szumilas, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauk i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2011-2013 Minister Edukacji Narodowej,
-prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
-dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
-prof. Katarzyna Turnau,  Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk,
-prof. Janusz Morbitzer, Przewodniczący Komisji Nauk Pedagogicznych PAN,
-prof. Kazimierz Wiatr, Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
-prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,
-prof. dr hab. Marcin Gruchała, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
-prof. Ewa Bojar, Przewodnicząca Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
-prof. Piotr Kostyło, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: