Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Idea Programu

Trwa nabór do 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem Konkursu jest akredytowanie, wyróżnianie oraz promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie wszystkich typów. Wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych "Studia z Przyszłością" nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej w 2024 roku, podczas której zaprezentujemy naszych Laureatów i dokonamy oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. W tym roku Gala będzie miała charakter wyjątkowy, inny niż dotychczas, albowiem odbędzie się w scenerii teatralnej.

Konkurs "Studia z Przyszłością" to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych polskich programów akredytacyjnych w szkolnictwie wyższym. W poprzednich edycjach nasze Certyfikaty otrzymywały kierunki prowadzone m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Śląskiej, Politechnice Łódzkiej i wielu innych, znakomitych polskich uczelniach, publicznych i niepublicznych. Laureaci Konkursu "Studia z Przyszłością" podczas Gali Finałowej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu otrzymali gratulacje i życzenia m.in. od Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu RP, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wicemarszałek Sejmu RP, prof. Michała Seweryńskiego, b. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Kazimierza Wiatra, Przewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Senatu RP.

Kierunki zgłoszone do 9. edycji Konkursu oceni Komisja złożona z ekspertów zatrudnionych na takich uczelniach jak m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Wrocławski.

Zgłoś kierunek / specjalność studiów do Konkursu - kliknij!

W naszym Konkursie akredytujemy kierunki realizowane według nowoczesnych programów studiów, innowacyjne, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe i wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie! Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej! 

Zobacz Listy Gratulacyjne skierowane do Laureatów - kliknij!


Do Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.
 
Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej renomowanych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki i specjalności studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  

Znak Jakości „Studia z Przyszłością” z dumą prezentują na swoich stronach internetowych i w informatorach dla kandydatów na studia najlepsze wydziały i katedry polskich szkół wyższych: uniwersytetów, politechnik, akademii i uczelni niepublicznych.


Więcej informacji:

Zgłoś się do 9. edycji Programu "Studia z Przyszłością" - kliknij!

Zobacz Relację z Gali Finałowej ubiegłorocznej edycji Konkursu - kliknij!


Regulamin Konkursu - pobierz!


W razie pytań, prosimy o kontakt:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl
Patronat honorowy:

Patronat medialny: