Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

RELACJA Z GALI 2022

11 kwietnia w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca 7. edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Reprezentanci uczelni (wydziałów, instytutów i katedr) z całej Polski odebrali Certyfikaty Akredytacyjne nadane za innowacyjne i wartościowe programy kształcenia, realizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.
 
Z okazji Gali Konkursowej gratulacje Laureatom złożyli m.in. prof. Michał Seweryński, były Minister Nauki, Senator, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Małgorzata Kidawa-Błońska, Wicemarszałek Sejmu RP, prof. Anna Chełmońska-Soyta, Przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. Robert Hołyst z Komitetu Ewaluacji Nauki, prof. Ryszard Grzesik z Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Aktu wręczenia Certyfikatów dokonali: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Komisji Akredytacyjnej Konkursu „Studia z Przyszłością”. W części artystycznej uroczystości wystąpił Rafał Kozik, finalista telewizyjnego show „The Voice of Poland”. 
 
-Akredytujemy kierunki realizowane według nowoczesnych programów studiów, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej. W tym roku nasz certyfikat uzyskały m.in. takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Uczelnia Łazarskiego i wiele innych znakomitych polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych – wylicza Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Jak podkreślała w swoim wystąpieniu do Laureatów Konkursu „Studia z Przyszłością” Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji, młodzi ludzie, w tym studenci polskich uczelni, są dziś zbyt mocno zapatrzeni w siebie, zbyt mocno skoncentrowani na własnym wizerunku w social mediach, na lajkach i followersach. -Jako ludzie edukacji i nauki, jako autorytety i liderzy opinii staracie się Państwo z tego świata młodych ludzi wyrywać – sprawiać, by nie patrzyli tylko w lustra, tylko w siebie, ale dostrzegali wyzwania współczesnego świata i umieli na te wyzwania odpowiadać. Świat wymaga on nas nie tylko postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Świat wymaga od nas i od młodych ludzi postaw empatycznych, humanistycznych, postaw skoncentrowanych na wartościach. To ważne, zwłaszcza dziś w dobie takich kryzysów jak pandemia czy wojna za wschodnią granicą. Kierunki wyróżnione w Konkursie „Studia z Przyszłością” to kierunki stawiające z jednej strony na jakość edukacji, innowacyjność i kreatywność – ale z drugiej: nie tracące z oczu człowieka i wartości ogólnohumanistycznych. To kierunki, które najpiękniej realizują prawdziwą misję uniwersytetu: kształcenia dla rynku pracy, lecz także kształcenia dla społeczeństwa, uczenia umiejętności praktycznych i zawodowych, ale także rozwijania horyzontów i budowania postaw szacunku dla uniwersalnych wartości. Za takie podejście do kształcenia, za tak rozumianą misję uczelni serdecznie Państwu dziękuję. I gratuluje uzyskania akredytacji – mówiła w trakcie Gali Grażyna Kaczmarczyk.  
 
Prof. Michał Seweryński, były Minister Nauki i Senator RP w pisemnym słowie do Laureatów wskazał m.in., że osiągnięcia Laureatów tegorocznego Konkursu świadczą o tym, że polscy uczeni i polskie uczelnie przyczyniają się do rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego nie tylko w kraju, lecz także w wymiarze międzynarodowym, do którego polscy uczeni wchodzą coraz szerzej, zyskując poprzez swoje osiągnięcia powszechne uznanie w świecie nauki i nauczania.
 
Z kolei Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP w liście do uczestników Gali podkreślała, że Konkurs „Studia z Przyszłością” promuje edukację opartą na nowoczesnym, innowacyjnym modelu kształcenia, odpowiadającą przemianom kulturowym i cywilizacyjnym, a tym samym przyczynia się do wykorzystania potencjału polskich uczelni.
 
Przedstawiciele uczelni akredytowanych w Konkursie „Studia z Przyszłością” otrzymali również gratulacje od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wicemarszałek Sejmu RP. Napisała ona m.in., że Laureaci Konkursu dbają o rozwój i ciągłe doskonalenie programów nauczania oraz dają młodym ludziom szansę na realizację ich planów i osiąganie życiowych sukcesów.
 

Polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W VII edycji naszego Programu (2022) certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskało ponad 70 jednostek akademickich (wydziałów, katedr, instytutów), które - w opinii ekspertów - prowadzą lub nadzorują studia należące do grona akademickiej elity w skali całego kraju.
 
Uroczystość Finałowa 7. edycji Konkursu „Studia z Przyszłością” odbyła się w zabytkowej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk przy Starym Rynku w Poznaniu. Pałac powstał w latach 1773–1776. Jego pierwszym właścicielem był Władysław Roch Gurowski – marszałek wielki litewski. W 1808 Pałac znalazł się w posiadaniu rodu Działyńskich, których własnością pozostawał do 1880 roku. Następnym właścicielem Pałacu był Władysław Zamoyski, który włączył pałac w stworzoną przez siebie Fundację Zakłady Kórnickie, przekazaną w 1924 narodowi polskiemu. 17 października 1887 zamieszkał tu z żoną Heliodor Święcicki - lekarz ginekolog, społecznik, filantrop, założyciel i pierwszy rektor Wszechnicy Piastowskiej (od 1920 Uniwersytetu Poznańskiego. W odrodzonej Polsce, od 1934 roku, w Pałacu organizowano (staraniem lokalnego oddziału Związku Literatów Polskich) „Czwartki literackie”. W czasie II wojny światowej Pałac Działyńskich uległ poważnym zniszczeniom. Odbudowany po 1945 roku, objął instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz ekspozyturę Biblioteki Kórnickiej.  
 
Galę Konkursową uświetnił występ Rafała Kozika, popularnego wokalisty młodego pokolenia, finalisty ostatniego sezonu programu TVP „The Voice of Poland”, gdzie brawurowo wykonał m.in. utwór Krzysztofa Krawczyka „Bo jesteś ty” (zabrzmiał on również podczas Gali w Pałacu Działyńskich).  Po części oficjalnej uroczystości Goście Gali zaproszeni zostali na bankiet przygotowany przez Restaurację – Rezydencję Raut.
 

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Galę w Pałacu Działyńskich prowadził prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji i rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: