Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

GALA 2023

13 marca 2023 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W jej trakcie ogłoszone zostały wyniki 8. edycji Konkursu, którego celem jest identyfikowanie i wyróżnianie wybranych programów i kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach, cechujących się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych. Certyfikaty Akredytacyjne „Studia z Przyszłością” odebrali w trakcie Gali menedżerowie kierunków i specjalności prowadzonych przez uczelnie publiczne i niepubliczne z całej Polski. W uroczystości wzięli udział Rektorzy i Dziekani szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych i administracji publicznej, parlamentarzyści, dziennikarze oraz działacze społeczni, zaangażowani w sprawy nauki i edukacji.  
 
Oceny kierunków studiów w Konkursie „Studia z Przyszłością” dokonuje Kapituła z udziałem wybitnych naukowców zajmujących się problematyką jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym m.in. prof. Agnieszki Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Michała Kaczmarczyka z Wyższej Szkoły Humanitas i dr Aleksandra Kobylarka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród nagrodzonych i prezentowanych na Gali znalazły się studia prowadzone przez wiele znakomite uczelni z całego kraju. Wyróżniono studia uniwersyteckie, politechniczne, medyczne, a także kierunki i specjalności oferowane przez uczelnie niepubliczne.  Część z nich, poza certyfikatem akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, otrzymała także nagrody nadzwyczajne, przyznawane m.in. za najwyższą jakość kształcenia, znakomitą bazę materialną czy wysoki poziom umiędzynarodowienia studiów. 

-Uroczystość zorganizowana w historycznych murach Pałacu Działyńskich była okazją do ogłoszenia wyników Konkursu, ale także do spotkania w gronie środowiska akademickiego, dyskusji o problemach współczesnej edukacji i szkolnictwa wyższego oraz wymiany dobrych praktyk odnoszących się do jakości kształcenia, nauki i kultury akademickiej. Naszą ambicją było zgromadzenie na Gali Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” najwybitniejszych reprezentantów środowisk nauki oraz instytucji i organizacji wspierających naukę – osób cieszących się niekwestionowanym autorytetem na polskich uczelniach, zaangażowanych w sprawy szkolnictwa wyższego i rozwoju edukacji. To zadanie udało się zrealizować – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Spośród wszystkich kierunków wyróżnionych w tym roku Certyfikatem „Studia z Przyszłością” najwyższą ocenę Komisji Akredytacyjnej otrzymały dwa kierunki studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) – kierunek prowadzony na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz specjalność data science, prowadzona przez Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. 
 
W trakcie Gali Finałowej w Pałacu Działyńskich głos zabrał prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, zasiadający w Komisji Akredytacyjnej Konkursu. Gratulował on menedżerom nagrodzonych kierunków coraz wyższego poziomu nadsyłanych aplikacji. W podobnym tonie wypowiadał się prof. Michał Kaczmarczyk, który – w imieniu Komisji Akredytacyjnej – dokonał syntetycznego podsumowania tegorocznej edycji Konkursu. -Nie ulega wątpliwości, że z roku na rok polska edukacja akademicka staje się coraz bardziej efektywna, innowacyjna, coraz lepiej przystosowana do wyzwań współczesności i oczekiwań pracodawców. Osiągnięcia Laureatów Konkursu „Studia z Przyszłością” są tego najlepszym potwierdzeniem – mówił w trakcie Gali prof. Michał Kaczmarczyk.   
 
Konkurs "Studia z Przyszłością" to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych polskich programów akredytacyjnych w szkolnictwie wyższym, organizowany nieprzerwanie od ośmiu lat. -Wyróżniamy w nim kierunki realizowane według nowoczesnych programów studiów, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to bez wątpienia akademicka elita w skali ogólnopolskiej – przekonuje Przemysław Ruta, sekretarz Konkursu.    
 
Do Konkursu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności i szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki i specjalności studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. 

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: