Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Przyznawane certyfikaty

Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”
 
Kierunki studiów, które w toku oceny w Programie „Studia z Przyszłością” uzyskają łącznie co najmniej 31 punktów rankingowych (na 60 maksymalnych), otrzymują Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” – znak jakości, który potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. Znak ten jest świadectwem najwyższej jakości studiów. Akredytacja przyznawana jest na okres roku.
 
Wyróżnienia nadzwyczajne dla najlepszych kierunków
 
W każdej edycji Programu „Studia z Przyszłością” kierunki studiów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych w swojej kategorii (kierunki i programy studiów stanowiące ścisłą czołówkę ocenionych w Konkursie), uzyskują dodatkowo Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, potwierdzający znakomity wynik postępowania akredytacyjnego.  
 
 Organizatorzy Programu „Studia z Przyszłością” przewidują również przyznanie dodatkowych wyróżnień w postaci Certyfikatów Nadzwyczajnych za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny (m.in. wyposażenie laboratoriów, systemy elektroniczne wspomagające dydaktykę akademicką) oraz wyróżnień za wzorowe umiędzynarodowienie studiów i współpracę z zagranicą.
 
Certyfikaty dla kierunków akredytowanych wielokrotnie
 
Kierunki studiów, które po raz czwarty uzyskują certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” otrzymują z mocy prawa certyfikat akredytacyjny „Premium”, natomiast kierunki akredytowane po raz ósmy uzyskują certyfikat specjalny „Grand”.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: