Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Organizatorzy

Organizatorem merytorycznym Programu "Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja (nr KRS 0000370947) została założona w 2010 roku z inicjatywy pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego oraz środowisk nauczycielskich regionu. Fundację współtworzą naukowcy, psychologowie, pedagodzy i doradcy zawodowi. Organizacja prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym m.in. organizuje konferencje naukowe i szkoleniowe, prowadzi działalność konsultingową na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, uczelni i szkół, oferuje poradnictwo zawodowe, przyznaje granty na działalność edukacyjną i naukową szkół wyższych, instytucji edukacyjnych oraz innych organizacji pozarządowych. Realizując rozliczne projekty we wskazanych obszarach, FREiSW współpracowała lub współpracuje m.in. z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (patronat nad projektem "Przedsiębiorstwo Przyszłości"), Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas w Warszawie, Pracownią Zarządzania Wiedzą, Uczelnią Vistula w Warszawie, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i wieloma innymi instytucjami działającymi w sektorze nauki i edukacji. Fundacja jest członkiem Śląskiego Klastra Edukacji, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Więcej na stronie www.fundacja-edukacja.org.pl.


Współorganizatorem Programu "Studia z Przyszłością" jest Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication. Agencja jest firmą konsultingowo-audytorską świadczącą profesjonalne usługi w sferze zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, zarządzania informacją, marketingu, public relations i human resources. Agencja specjalizuje się w prowadzeniu działań doradczych oraz kampanii z zakresu PR w sektorze szeroko rozumianej edukacji i nauki. Firma posiada doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu strategii marketingowych akcentujących innowacyjność organizacji oraz ich doświadczenie i sukcesy w obszarze zarządzania wiedzą i human resources. Firma świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Więcej na stronie www.prcommunication.pl.

Patronat honorowy:

Patronat medialny: