Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Województwo dolnośląskie

Uniwersytet Wrocławski
 
Wydział Nauk Społecznych
 
Zarządzanie projektami społecznymi – studia I stopnia
 
 
Politechnika Wrocławska
 
Wydział Informatyki i Zarządzania
 
Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive MBA – studia podyplomowe
 
 
Wydział Mechaniczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej
 
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn – studia podyplomowe
 
 
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Inżynieria biomedyczna – studia I stopnia
Inżynieria biomedyczna – studia II stopnia
Fizyka techniczna – studia I stopnia
 
 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 
Wydział Logistyki i Transportu
 
Logistyka – studia I stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: