Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. małopolskie

Wydział Zarządzania
 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Rachunkowość i controlling
 
Wydział Zarządzania
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Rachunkowość i controlling
 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Zarządzanie kulturą i mediami
Wydział Zarządzania i Komunikacji  Społecznej Uniwersytet Jagielloński Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Polityka społeczna
Wydział Zarządzania i Komunikacji  Społecznej Uniwersytet Jagielloński Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Polityka społeczna
Wydział Zarządzania i Komunikacji  Społecznej Uniwersytet Jagielloński Profil praktyczny
Studia jednolite magisterskie
Psychologia stosowana
Wydział Leśny
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Profil praktyczny
Studia podyplomowe
Edukacja przyrodniczo- leśna
Kierunek akredytowany po raz drugi
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Profil ogólnoakademicki
Studia podyplomowe
Florystyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Ekologiczne źródła energii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Profil praktyczny
Studia I stopnia
Terapia zajęciowa
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Profil praktyczny
Studia I stopnia
Kosmetologia
Instytut Nauk o Zdrowiu
 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Profil praktyczny
Studia I stopnia
Pielęgniarstwo
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie Profil praktyczny
Studia I stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Profil ogólnoakademicki
Studia II stopnia
Energetyka
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: