Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Idea Programu

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 11 grudnia 2020 roku (piątek). Celem Konkursu jest promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie, ale przede wszystkim doskonalenie jakości kształcenia w polskich uczelniach i dostarczanie szkołom wyższym rekomendacji eksperckich, jak kształcić skuteczniej i efektywniej.

Certyfikujemy kierunki dobrze przygotowujące do rynku pracy, nowoczesne, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie.
Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako najlepszych w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie! Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej! W ubiegłym roku nasz certyfikat uzyskały m.in. takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Collegium Civitas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i wiele innych znakomitych polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych. Warto dołączyć do grona Laureatów naszego Konkursu! 

Do Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.
 
Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej renomowanych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Nasz Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  

Polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W V edycji naszego Programu (2019/2020) certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskało ponad 80 kierunków studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity. Warto dołączyć do tego grona – klubu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce!

Pięć poprzednich edycji Programu „Studia z Przyszłością” zakończyło się wielkim sukcesem. Wyróżniliśmy tak prestiżowe i znakomite kierunki, jak m.in. „Psychologia” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Finanse i rachunkowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czy „Prawo” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W mediach całej Polski ukazało się blisko 3 tys. publikacji na temat kierunków wyróżnionych w Programie „Studia z Przyszłością”, co przełożyło się na sukces marketingowy tych kierunków i wyniki rekrutacji na studia. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” z dumą prezentują na swoich stronach internetowych i w informatorach dla kandydatów na studia najlepsze wydziały i katedry polskich szkół wyższych: uniwersytetów, politechnik, akademii i uczelni niepublicznych.


Więcej informacji:

Zgłoś się do VI edycji Programu "Studia z Przyszłością"? - kliknij!

Zobacz Relację z Gali Finałowej ubiegłorocznej edycji Konkursu - kliknij!


Regulamin Konkursu - pobierz!


 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: