Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

woj. śląskie

Wydział Nauk Społecznych
 
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Profil ogólnoakademicki
Studia podyplomowe
Społeczeństwo Prosumenckie -Prosumencka Energetyka
Wydział Matematyki, Fizyki i  Chemii
 
Uniwersytet Śląski Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Informatyka stosowana
Wydział Matematyki, Fizyki i  Chemii
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Profil praktyczny
Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Optometria
 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Zarządzania i Transportu Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Transport
Kierunek akredytowany po raz drugi
Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studia podyplomowe Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej
studia objęte patronatem Polskiej Grupy Odlewniczej
Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Profil ogólnoakademicki
Studia I stopnia
Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechnika Śląska
 
Studia podyplomowe Lean Manufacturing
Wydział Transportu
Politechnika Śląska
 
Studia podyplomowe Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

Kierunek akredytowany po raz drugi
Patronat honorowy:

Patronat medialny: