Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Relacja z Gali

9 kwietnia 2018 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.  Gala Programu, który służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach, przyciągnęła do Pałacu PAN reprezentantów środowiska akademickiego z całego kraju: rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i katedr. Goście uroczystości odebrali certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik akredytacji w konkursie, który organizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC.
 
Certyfikaty „Studia z Przyszłością” wręczyli wspólnie prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie jakości kształcenia oraz Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
-Jestem zaszczycona, że już po raz kolejny mogę wręczyć certyfikaty „Studia z Przyszłością” uczonym i menedżerom uczelni, który - tworząc przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego - jednocześnie kreują dobrą przyszłość dla swoich studentów i absolwentów. Reprezentują Państwo grono menedżerów nauki i szkolnictwa wyższego, które z powodzeniem określić można mianem elity akademickiego kształcenia – mówiła w swoim przemówieniu do Laureatów Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji. -To dzięki Państwa wiedzy, kompetencjom, umiejętności przewidywania przyszłości, kreatywności, pasji, intuicji, pracowitości udało się stworzyć i udaje się prowadzić nowoczesne, wartościowe merytorycznie kierunki studiów. Kierunki, które różnią się między sobą profilami i poziomami kształcenia, przynależnością do dziedzin i dyscyplin naukowych, akademicką tożsamością. Ale jednocześnie kierunki, które bardzo wiele łączy. Wszystkie kierunki wyróżnione w naszym konkursie to kierunki realizowane wedle najwyższych standardów edukacyjnych, nowoczesne, innowacyjne, dające studentom znakomity start do efektywnych karier na rynku pracy. To kierunki przygotowane według oryginalnych, autorskich pomysłów akademickich, zaprojektowane z ogromnym szacunkiem wobec rynku pracy i występujących na nim tendencji. To kierunki ze wszech miar godne polecenia kandydatom na studia – przekonywała Grażyna Kaczmarczyk.

 Do Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, doktoranckie oraz specjalności, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” Fundacja wyróżnia kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i eksperci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
W szkolnictwie wyższym występuje kilka rodzajów akredytacji. Obok obligatoryjnych, dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) istnieją akredytacje fakultatywne – przeprowadzane przez instytucje środowiskowe i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia). Do tych ostatnich uczelnie zgłaszają się dobrowolnie w celu podnoszenia jakości kształcenia i promowania najlepszych kierunków studiów, które realizują. Najbardziej popularne akredytacje środowiskowe w Polsce to m.in. akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum” czy akredytacja Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Od roku 2015 oferta akredytacji środowiskowych poszerzyła się o Program „Studia z Przyszłością”.  - Laureaci naszego Programu zasługują na najwyższy szacunek jako menedżerowie najlepszych w Polsce kierunków studiów. Jako liderzy nowoczesnej edukacji akademickiej na światowym poziomie. Edukacji, która może być wzorem do naśladowania dla innych – argumentuje Zygmunt Słabowski, przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością” jest jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci Programu badają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce. Kryteria oceny kierunków studiów określa szczegółowo Regulamin Programu "Studia z Przyszłością". Zgodnie z § 5 Regulaminu certyfikat akredytacyjny przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:
 
-wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,
 
-jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
 
-jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
 
-wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,
 
-zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
 
-wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

 
Gali Finałowej Konkursu „Studia z Przyszłością” towarzyszył recital Adrianny Kućmierz, krakowskiej aktorki śpiewającej, absolwentki Wydziału Dramatycznego PWST, związanej z Teatrem Syrena w Warszawie, laureatki 1. nagrody na 51. Studenckim Festiwalu Piosenki.   


Galeria zdjęć z Gali 2018 - kliknij!
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: