Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Relacja z Gali 2019

18 marca 2019 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą odbyła się kolejna Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. W trakcie uroczystości reprezentanci wyróżnionych kierunków i specjalności studiów odebrali certyfikaty akredytacyjne Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego będące potwierdzeniem najwyżej jakości kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 
Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest od czterech lat. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.  

 Gala tegorocznej edycji Konkursu odbyła się w zabytkowych wnętrzach Pałacu PAN w Jabłonnej. Pałac ten został wzniesiony w  1775 roku przez Dominika Merliniego – Włocha tworzącego w Polsce, jednego z najwybitniejszych architektów osiemnastego wieku. Pałac należał do prymasa Michała Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasie II wojny światowej mieściła się tu Kwatera Główna Armii "Modlin". Po wojnie Pałac przekazany został Polskiej Akademii Nauk i do dziś jest miejscem najbardziej prestiżowych polskich wydarzeń naukowych, w tym Gali Konkursu „Studia z Przyszłością”.
 
-W całym kraju uczelnie prowadzą blisko 7 tys. kierunków studiów pierwszego i  drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych.  Tylko studiów dyplomowych mamy blisko 5 tys. 200. Są one prowadzone przez blisko 2800 wydziałów uczelni publicznych i niepublicznych. W programie „Studia z Przyszłością” - w skali ogólnopolskiej - certyfikat uzyskało ponad 70 wydziałów, katedr lub instytutów, na blisko 3 tys. podstawowych jednostek organizacyjnych działających na polskich uczelniach. Liczba kierunków wyróżnionych certyfikatem „Studia z Przyszłością” stanowi tylko 0,6 proc. wszystkich kierunków studiów prowadzonych na polskich uczelniach, mimo bardzo dużego zainteresowania programem „Studia z Przyszłością”, rekordowego wśród wszystkich innych programów akredytacyjnych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – mówił podczas Gali Wojciech Daniel, prowadzący uroczystość.
 
Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.   
 
-W Programie „Studia z Przyszłością” już po raz czwarty wyróżniliśmy uczelnie, wydziały, instytuty i katedry, które sztukę nowoczesnego kształcenia opanowały do perfekcji. Które są liderami efektywnej edukacji akademickiej – nie tylko w skali kraju, ale nierzadko i w wymiarze europejskim. Gratuluję Państwu wypracowania sobie takiej pozycji na rynku szkolnictwa wyższego. Gratuluję kreatywności i nowoczesności w podejściu do realizowania własnej, akademickiej misji. Działają Państwo na niwie naukowej i dydaktycznej wedle tych samych standardów, których Państwo uczą studentów: a zatem innowacyjnie, twórczo, progresywnie. Kierunki i specjalności, które Państwo reprezentują to nie tylko kierunki, które z pełnym przekonaniem można rekomendować kandydatom na studia. To również kierunki, które należy pokazywać innym uczelniom jako skarbnice dobrych, akademickich praktyk, jako wzory do naśladowania – mówiła do Laureatów Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Gala Programu „Studia z Przyszłością” połączona była z koncertem Joanny Rybki, artystki Teatru Muzycznego w Poznaniu. Uroczystość zwieńczył bankiet na cześć Laureatów. Uczestnicy Gali mogli także pozwiedzać zabytkowe wnętrza Pałacu PAN w Jabłonnej.
 
 
Galeria zdjęć z Gali 2019 – kliknij!
 
Wyróżnienia Specjalne 2019 – kliknij!

 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: