Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Fotoreportaż

Pałac Polskiej Akademii Nauk, 18 III 2019 r.
Patronat honorowy:

Patronat medialny: