Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Mazowieckie

Uczelnia Łazarskiego
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego
 
Compensation & Benefits (Zarządzanie wynagrodzeniami i wynikami pracy) – studia podyplomowe
Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji – studia podyplomowe
Prawo w biznesie nowych technologii – studia podyplomowe
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 
Psychologia – studia jednolite magisterskie
 
Wydział Humanistyczny
 
Filologia włoska – studia I stopnia
 
Wydział Teologiczny
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia
 
 
Uniwersytet Warszawski
 
Wydział Zarządzania
 
Zarządzanie Projektem (Project Management) – studia podyplomowe
 
 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 
Wydział Pedagogiczny
 
Pedagogika – studia I stopnia
Pedagogika – studia II stopnia
 
 
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 
Logistyka – studia II stopnia
Zarządzanie i dowodzenie – studia I stopnia
 
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Wydział Nauk o Żywności
 
Towaroznawstwo w biogospodarce – studia I stopnia
 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 
Wydział Informatyki
 
Grafika – studia II stopnia
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: