Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Podlaskie

Politechnika Białostocka
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
Budownictwo – studia I stopnia
Budownictwo – studia II stopnia
Inżynieria środowiska – studia I stopnia
 
 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 
Informatyka stosowana – studia I stopnia inżynierskie
 

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: