Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

EDYCJA V

Menedżerowie kierunków studiów prowadzonych przez uczelnie z całej Polski odebrali certyfikaty akredytacyjne przyznane w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”, którego organizatorami są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencja PRC. W uroczystości wręczenia certyfikatów uczestniczyli rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr reprezentujący kilkadziesiąt instytucji akademickich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia  Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

Akredytując kierunki studiów w naszym programie, ocenianymi między innymi czy program kształcenia jest dostosowany do wyzwań rynku pracy, przewiduje oryginalne treści i efekty uczenia się, a jego realizacja odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Certyfikat „Studia z Przyszłością” potwierdza wysoką jakość kształcenia, a przy okazji stanowi cenny atut marketingowy pozwalający wyróżnić się uczelniom na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i budować wizerunek certyfikowanego kierunku jako nowoczesnego, innowacyjnego, atrakcyjnego dla kandydatów na studia. Posiadanie akredytacji pozwala skutecznie promować kierunek, potwierdzać najwyższą jakość dydaktyki, należeć do grona liderów rynku szkolnictwa wyższego. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” pomaga rekrutować kandydatów na studia, pozyskiwać partnerów w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz podnosić prestiż oferowanego w uczelni wykształcenia.

W trakcie Gali Finałowej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk władze Fundacji gratulowały nagrodzonym uczelniom oraz prezentowały ich osiągnięcia. Każda z nagrodzonych uczelni odebrała pamiątkowy dyplom potwierdzający pozytywny wynik procesu akredytacyjnego, a najwyżej ocenione jednostki akademickie otrzymały dodatkowo statuetki zaprojektowane przez Andrzeja i Kamila Batorskich.

-Peter Drucker, nestor nauki o zarządzaniu, jako jedno z siedmiu źródeł innowacji wymienia nową wiedzę. Jak pisze w swoim eseju, innowacja oparta na wiedzy jest „supergwiazdą” przedsiębiorczości. Jej poświęca się cały rozgłos, na nią daje się pieniądze. Ale jak większość „supergwiazd” innowacja oparta na wiedzy jest kapryśna, trudno nią kierować. Dlatego tak wielki szacunek i uznanie należą się tym, którzy ową kapryśną supergwiazdę potrafią okiełznać, nadać jej właściwy kierunek, zachęcić do działania dla dobra społecznego. Państwo należą do grona tych, którym to się znakomicie udaje. Wasz wysiłek, wasza kreatywność i pomysłowość sprawiają, że edukacja akademicka w Polsce nie tylko posiada potencjał innowacyjny, ale ten potencjał stale pomnaża, o czym świadczy m.in. fakt, iż wiele kierunków studiów, jakie nagradzamy w Konkursie „Studia z Przyszłością” otrzymuje certyfikat akredytacyjny już po raz kolejny, bywa że po raz piąty z rzędu – mówiła do Laureatów Konkursu Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Dziękuję Państwu za ten wysiłek, dziękuję za proinnowacyjną orientację w zarządzaniu szkolnictwem wyższym, za pasję, zaangażowanie i konsekwencję w budowaniu nowoczesnej edukacji akademickiej na światowym poziomie. Dziękuję też za to, że czasem potraficie iść pod prąd, działać nieszablonowo, walczyć o swoje pomysły, swoje rację, swoje dydaktyczne, głęboko autorskie idee. Niepokorność jest cnotą, nie tylko w nauce jako takiej, ale i w zarządzaniu nauką. Życzę Państwu, aby nadal byli Państwo niepokorni i nieszablonowi w tworzeniu programów i koncepcji studiów, które mogą być i są wzorem do naśladowania dla innych uczelni. By nadal nie brakowało Państwu znakomitych pomysłów na kształcenie zgodne z potrzebami gospodarki i wyzwaniami współczesności – przekonywała prezes Fundacji.

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: