Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Idea Programu

Zapraszamy do udziału w 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 17 grudnia 2021 roku (piątek). Celem Konkursu jest akredytowanie, wyróżnianie oraz promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie wszystkich typów. Wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych "Studia z Przyszłością" nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej w Poznaniu w marcu 2022 roku, podczas której zaprezentujemy naszych Laureatów.

W ubiegłym roku Laureaci Konkursu "Studia z Przyszłością" podczas Gali Finałowej w Pałacu Prymasowskim w Warszawie otrzymali gratulacje i życzenia m.in. od Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzego Duszyńskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP Krystyny Szumilas oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, prof. Marcina Gruchały. Uroczystość wręczenia Certyfikatów miała charakter podniosły i prestiżowy, a Laureaci zostali zaprezentowani jako akademicka elita w skali kraju. Nie inaczej będzie w roku bieżącym.
Zapraszamy zatem do 7. edycji Konkursu!  

Zgłoś kierunek / specjalność studiów do Konkursu - kliknij!

Akredytujemy kierunki realizowane według nowoczesnych programów studiów, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie! Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej! W ubiegłym roku nasz certyfikat uzyskały m.in. takie uczelnie jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Uczelnia Łazarskiego i wiele innych znakomitych polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych. Warto dołączyć do grona Laureatów naszego Konkursu! 

Do Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwerystecie Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.
 
Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej renomowanych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki i specjalności studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  

Polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W VI edycji naszego Programu (2020) certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskało ponad 100 kierunków i specjalności studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity. Warto dołączyć do tego grona – klubu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce!

Sześć poprzednich edycji Programu „Studia z Przyszłością” zakończyło się wielkim sukcesem. Wyróżniliśmy tak prestiżowe i znakomite kierunki, jak m.in. „Psychologia” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Finanse i rachunkowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czy „Prawo” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W mediach całej Polski ukazało się blisko 4 tys. publikacji na temat kierunków wyróżnionych w Programie „Studia z Przyszłością”, co przełożyło się na sukces marketingowy tych kierunków i wyniki rekrutacji na studia. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” z dumą prezentują na swoich stronach internetowych i w informatorach dla kandydatów na studia najlepsze wydziały i katedry polskich szkół wyższych: uniwersytetów, politechnik, akademii i uczelni niepublicznych.


Więcej informacji:

Zgłoś się do 7. edycji Programu "Studia z Przyszłością"? - kliknij!

Zobacz Relację z Gali Finałowej ubiegłorocznej edycji Konkursu - kliknij!


Regulamin Konkursu - pobierz!
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: