Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Idea Programu

Zapraszamy do udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 16 grudnia 2022 roku (piątek). Celem Konkursu jest akredytowanie, wyróżnianie oraz promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie wszystkich typów. Wręczenie Certyfikatów Akredytacyjnych "Studia z Przyszłością" nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej w marcu 2023 roku, podczas której zaprezentujemy naszych Laureatów.

Pobierz Folder informacyjny - kliknij!

Konkurs "Studia z Przyszłością" to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych polskich programów akredytacyjnych w szkolnictwie wyższym. W poprzednich edycjach nasze Certyfikaty otrzymywały kierunki prowadzone m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Śląskiej, Politechnice Łódzkiej i wielu innych znakomitych polskich uczelniach, publicznych i niepublicznych. W ubiegłym roku Laureaci Konkursu "Studia z Przyszłością" podczas Gali Finałowej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu otrzymali gratulacje i życzenia m.in. od Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu RP, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wicemarszałek Sejmu RP, prof. Michała Seweryńskiego, b. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  prof. Anny Chełmońskiej-Soyty, Przewodniczącej Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki i prof. Roberta Hołysta z Komitetu Ewaluacji Nauki.

Zgłoś kierunek / specjalność studiów do Konkursu - kliknij!

W naszym Konkursie akredytujemy kierunki realizowane według nowoczesnych programów studiów, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie! Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej! 

Do Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.
 
Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej renomowanych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki i specjalności studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  

Siedem poprzednich edycji Programu „Studia z Przyszłością” zakończyło się wielkim sukcesem. Wyróżniliśmy tak prestiżowe i znakomite kierunki, jak m.in. „Psychologia” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Finanse i rachunkowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czy „Prawo” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W mediach całej Polski ukazało się ponad 5 tys. publikacji na temat kierunków wyróżnionych w Programie „Studia z Przyszłością”, co przełożyło się na sukces marketingowy tych kierunków i wyniki rekrutacji na studia. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” z dumą prezentują na swoich stronach internetowych i w informatorach dla kandydatów na studia najlepsze wydziały i katedry polskich szkół wyższych: uniwersytetów, politechnik, akademii i uczelni niepublicznych.


Więcej informacji:

Zgłoś się do 8. edycji Programu "Studia z Przyszłością" - kliknij!

Folder informacyjny - kliknij!

Zobacz Relację z Gali Finałowej ubiegłorocznej edycji Konkursu - kliknij!


Regulamin Konkursu - pobierz!
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: